NeuroNetwerk

Onze praktijk is aangesloten bij het eerstelijns Neuro-Netwerk Midden-Kennemerland.
Dit Neuro-Netwerk biedt optimale zorg aan neurologische patiënten, omdat er naast fysiotherapeuten ook gespecialiseerde verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en (neuro)psychologen aan deelnemen.

De verwijzing kan lopen via de huisarts, de neuroloog of revalidatiearts.
Nabehandeling kan volgen op een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, maar kan ook vanuit de thuissituatie gestart worden.
De fysiotherapeutische behandeling start inidividueel en kan later eventueel met meerdere neurologische patiënten samen worden voortgezet.

Leave a reply