Wanneer praktijk voor fysiotherapie Hart van Heemkerk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2022 de volgende tarieven gehanteerd:

1 Screening in het kader van de directe toegankelijkheid fysiotherapie € 18,00
2 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 58,50
3 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 76,50
4 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 58,50
5 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( op verzoek arts ) € 78,00
6 Lange zitting ( bij complexe en/of meervoudige zorgvragen ) € 56,50
7 Zitting reguliere fysiotherapie € 39,00
8 Zitting kinderfysiotherapie € 58,50
9 Instructie / overleg ouder(s) / verzorger(s) van de patiënt (kinderfysiotherapie ) € 58,50
10 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 58,50
11 Zitting oedeemfysiotherapie € 58,50
12 Zitting manuele therapie € 56,50
13 Verslaglegging aan derden € 78,00
14 Telefonische zitting € 18,00
15 Toeslag voor behandeling aan huis € 18,50
16 Toeslag voor behandeling in een instelling € 18,50
17 Niet nagekomen afspraak 100% tarief zitting