Wanneer praktijk voor fysiotherapie Hart van Heemkerk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2019 de volgende tarieven gehanteerd:

Screening in het kader van directe toegankelijkheid Fysiotherapie € 16,50
Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 54,-
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 70,50
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 54,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verzoek arts) € 72,-
Lange zitting (bij complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 52,-
Zitting reguliere fysiotherapie € 36,-
Zitting kinderfysiotherapie € 54,-
Instructie / overleg ouder(-s) / verzorger(-s) van de patient (kinderfysiotherapie) € 54,-
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 54,-
Zitting oedeemfysiotherapie € 54,-
Zitting manuele therapie € 52,-
Verslaglegging aan derden € 72,-
Telefonische zitting € 16,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 17,-
Toeslag voor behandeling in een instelling € 17,-
Niet nagekomen afspraak 100 % tarief zitting