Wanneer praktijk voor fysiotherapie Hart van Heemkerk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2017 de volgende tarieven gehanteerd:

Screening in het kader van directe toegankelijkheid Fysiotherapie € 16,-
Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 52,50
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 68,50
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verzoek arts) € 70,-
Lange zitting (bij complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 50,50
Zitting reguliere fysiotherapie € 35,-
Zitting kinderfysiotherapie € 52,50
Instructie / overleg ouder(-s) / verzorger(-s) van de patient (kinderfysiotherapie) € 52,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,50
Zitting oedeemfysiotherapie € 52,50
Zitting manuele therapie € 50,50
Verslaglegging aan derden € 70,-
Telefonische zitting € 16,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 16,50
Toeslag voor behandeling in een instelling € 16,50
Niet nagekomen afspraak 100 % tarief zitting