Wanneer praktijk voor fysiotherapie Hart van Heemkerk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2020 de volgende tarieven gehanteerd:

1 Screening in het kader van de directe toegankelijkheid fysiotherapie € 17,=
2 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 55,50 
3 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 72,50 
4 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 55,50 
5 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( op verzoek arts ) € 74,=
6 Lange zitting ( bij complexe en/of meervoudige zorgvragen ) € 53,50 
7 Zitting reguliere fysiotherapie € 37,=
8 Zitting kinderfysiotherapie € 55,50 
9 Instructie / overleg ouder(s) / verzorger(s) van de patiënt (kinderfysiotherapie ) € 55,50 
10 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,50 
11 Zitting oedeemfysiotherapie € 55,50 
12 Zitting manuele therapie € 53,50 
13 Verslaglegging aan derden € 74,=
14 Telefonische zitting € 17,=
15 Toeslag voor behandeling aan huis € 17,50 
16 Toeslag voor behandeling in een instelling € 17,50 
17 Niet nagekomen afspraak 100% tarief zitting