Wanneer praktijk voor fysiotherapie Hart van Heemkerk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2024 de volgende tarieven gehanteerd:

1 Screening in het kader van de directe toegankelijkheid fysio- en oefentherapie € 20,50
2 Intake en onderzoek fysio- of oefentherapie na screening € 66,00
3 Screening en intake en onderzoek fysio- of oefentherapie € 86,50
4 Intake en onderzoek fysio- of oefentherapie na verwijzing € 66,00
5 Eenmalig fysio- of oefentherapeutisch onderzoek (op verzoek arts) € 88,00
6 Lange zitting (bij complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 63,50
7 Zitting reguliere fysiotherapie € 44,00
8 Zitting reguliere oefentherapie € 44,00
9 Zitting manuele therapie € 63,50
10 Zitting oedeemfysiotherapie € 66,00
11 Zitting kinderfysiotherapie € 66,00
12 Instructie / overleg ouder (-) / verzorger (-s) van de patiënt (kinderfysiotherapie) € 66,00
13 Eenmaling kinderfysiotherapeutisch rapport € 66,00
14 Verslaglegging aan derden € 88,00
15 Telefonische zitting € 20,50
16 Toeslag voor behandeling aan huis € 21,00
17 Toeslag voor behandeling in een instelling € 21,00
18 Niet nagekomen afspraak (100% tarief zitting) 100%