Welkom in onze praktijk!

U heeft zich aangemeld voor fysiotherapeutische behandeling.

Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen, hebben we de volgende huisregels opgesteld.

AFSPRAKEN

• Voor het maken van een afspraak voor een eerste bezoek kunt u bellen, langskomen aan onze balie of een email sturen. Dat laatste kan via een contactformulier op onze website (www.fysiotherapiehartvanheemskerk.nl) of rechtstreeks via ons e-mailadres: fysiotherapie@localhost.

• Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs, een eventuele verwijsbrief en een handdoek mee te brengen.

• Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

• Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens aan de hand van het burgerservicenummer (BSN) te controleren. Wij verzoeken u daarom bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

• Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats. Daarbij brengt de fysiotherapeut uw klachten in kaart , checkt uw administratieve gegevens, doet een lichamelijk onderzoek en legt uit welke behandelmogelijkheden er zijn. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken.

• Als u zich heeft aangemeld voor een afspraak bij de fysiotherapie zonder dat u een verwijzing van de arts heeft , bestaat het eerste consult uit een screening. Hierbij wordt gekeken of u in aanmerking komt voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. Zo niet, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. Meestal vindt na de screening ook een intake plaats. De verzekeraars tellen een screening gevolgd door een intake altijd als twee behandelingen!

• U bent vrij in de keuze van uw fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties en werktijden heeft. Vraag hier naar en geef eventueel aan of u een verwijzing voor een van onze specialisaties heeft.

• De praktijk is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 8.00 -18.00 uur, op dinsdag van 08.00-21-30 en op donderdag van 08.00-2030.

• Het is niet altijd mogelijk uw fysiotherapeut zelf meteen telefonisch te spreken te krijgen. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, waarna u zo snel mogelijk wordt teruggebeld.

• U wordt verzocht om schoon en verzorgd bij de fysiotherapeut te verschijnen en altijd een handdoek mee te brengen.

PRIVACYBELEID

• Fysiotherapie Hart van Heemskerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

• Fysiotherapie Hart van Heemskerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Voor een uitgebreide beschrijving van onze privacy policy verwijzen we naar onze website www.fysiotherapiehartvanheemskerk.nl

KLACHTEN en IDEEËN

• Uw fysiotherapeut behandelt u op basis van zijn professionaliteit. Hebt u toch een opmerking of klacht, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw fysiotherapeut, de praktijkhouder of via de klachtenprocedure van het KNGF.

• Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als wij daarvan horen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijk kan dit ook via het ideeënformulier dat u in de wachtkamer kunt vinden. U kunt dit formulier vervolgens aan ons afgeven of anoniem deponeren in de ideeënbus in de wachtkamer.