Praktijk voor Fysiotherapie Hart van Heemskerk maakt deel uit van het eerstelijns Neuro Netwerk Midden-Kennemerland.

Dit Neuro Netwerk biedt optimale zorg aan alle neurologische patiënten, omdat er naast fysiotherapeuten ook gespecialiseerde verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en (neuro-)psychologen aan deel nemen.

De verwijzing kan lopen via de huisarts, de neuroloog of revalidatiearts. (Na-) behandeling kan volgen op een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, maar kan ook via de huisarts vanuit de thuissituatie gestart worden.

De fysiotherapeutische behandeling start altijd individueel en kan later eventueel met meerdere neurlogische patiënten samen worden voortgezet.