Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van houding en/of beweging. En de gevolgen van deze klachten voor de dagelijkse activiteiten.

Het doel van de fysiotherapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet op de aandoening, maar op de gevolgen van de aandoening voor uw houding en beweging. De fysiotherapeut probeert uw herstel te bevorderen en begeleidt u bij het:

  • verbeteren van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie
  • leren omgaan met mogelijke beperkingen

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die een fysieke klacht ervaart op het gebied van houding en/of bewegen na trauma, operatie, of over- of onderbelasting (inactiviteit).

U kunt daardoor dagelijkse activiteiten (zoals zitten, staan, lopen en traplopen) minder goed uitvoeren of volhouden. Een fysiotherapeut kan het herstel bevorderen en/of u begeleiden in het herstelproces. Neem gerust contact met ons op voor informatie en advies.

Werkwijze

Bent u verwezen door uw huisarts of specialist of komt u op eigen initiatief naar onze praktijk, dan kunt u een afspraak maken bij een van onze fysiotherapeuten.

Elke werkdag is onze teamondersteuner aanwezig voor het maken van afspraken of het beantwoorden van vragen. Zij is aanwezig van 08.00uur tot 11.45 uur.
Als u na die tijd belt, dan kan het zijn dat de fysiotherapeuten niet in de gelegenheid zijn om onmiddellijk de telefoon aan te nemen. U kunt onze voicemail inspreken, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Om u aan te melden, hebben wij een geldig legitimatiebewijs en de gegevens van uw zorgverzekering nodig. Wilt u dit de eerste afspraak meenemen?

Eerste consult via een verwijzing van uw huisarts of specialist:
Door middel van een vraaggesprek wordt de aard van uw klacht(-en) in kaart gebracht waarna een onderzoek plaatsvindt. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de therapeut, in overleg met u, het behandelplan op.

Eerste consult zonder verwijzing van een arts:
De fysiotherapeut doet een screening of u in aanmerking komt voor fysiotherapie. Zo niet, dan kan hij u verwijzen naar de huisarts. Is uw klacht door fysiotherapie te behandelen, dan volgt een vraaggesprek en onderzoek.

Evaluatie:
Iedere behandeling wordt gevraagd naar het klachtenbeloop en na een aantal behandelingen worden de behandeldoelen met u doorgesproken en eventueel aangepast. De behandeling wordt afgerond als u klachtenvrij bent of als de behandeldoelen zijn behaald.

Behandellocatie
De behandelingen vinden plaats in de praktijk, tenzij de verwijzer aangeeft dat een ‘aan huis’ behandeling gewenst is. In dat geval komt de therapeut bij u thuis om te behandelen.

Als u in de praktijk behandeld wordt, wilt u dan een handdoek meenemen? Als u gaat sporten in de oefenzaal, dan zijn schone sportschoenen en gebruik van eigen handdoek verplicht.

Stagiaires

Onze praktijk is een opleidingsplek voor studenten fysiotherapie van de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Het is mogelijk dat er een stagiaire bij uw intake en/of behandeling aanwezig is. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

 

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor een afspraak bij de fysiotherapeut. Uiteraard mag u wel eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar dit hoeft niet meer. De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u wel bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts.

Wanneer na de screening blijkt dat u wel in aanmerking komt voor fysiotherapie, volgt er eerst een onderzoek. Op basis van het onderzoek, wordt er een behandelplan opgesteld en start de behandeling.

Voor kinderen onder de 2 jaar adviseren wij om wel eerst langs de consultatiebureau- of huisarts te gaan alvorens u een afspraak maakt bij een van de kinderfysiotherapeuten.

LET OP: voor oedeemfysiotherapie en aan huis behandelingen is er ALTIJD een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.