Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jongvolwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie.

De therapie zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De kinderfysiotherapeut past de oefentherapie aan op het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

Indien de situatie hierom vraagt kan de therapie ook aan huis plaats vinden. Om de vraagstelling c.q. indicatiestelling van kind en ouders optimaal in kaart te kunnen brengen zijn voor intake, observatie, onderzoek en het gesprek met de ouders vaak meerdere afspraken nodig.

Kinderfysiotherapie Heemskerk

Voorbeelden van indicaties bij de baby / peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • Plexus brachialis leasie a.g.v. de geboorte

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Development Coordination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotrische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Jeugdreuma