Uw ervaringen met onze praktijk

Alle fysiotherapiepraktijken zijn door de zorgverzekeraars verplicht mee te doen aan een kwaliteitsonderzoek op basis waarvan de zorgverzekeraar de zorg in koopt.  Aan patiënten wordt gevraagd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek door middel van een digitale enquête.

 

Uw medewerking aan dit onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV).  Hiervoor is uw e-mailadres noodzakelijk. U ontvangt na het afronden van de behandelperiode een digitale uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt. De vragenlijst bevat vragen over de volgende onderwerpen: bejegening, accommodatie, informatievoorziening en behandeling door uw therapeut.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw therapeut.

 

 

Leave a reply